Bobath therapie

Bobath therapie behandelt baby’s, kinderen en jongeren met een vertraagde motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met cerebrale parese. Bobath therapie wordt gebruikt indien zich problemen met controle van houding en beweging voordoen, waarvan de oorzaak niet ligt in de spieren of de gewrichten, maar in het centraal zenuwstelsel.

Vaak is er sprake van een afwijkende spiertonus, coördinatie en reciproke innervatie.

Via oefeningen streeft de therapeut ernaar de spiertonus te normaliseren om van daaruit een verbeterde lichaamshouding en beweging mogelijk te maken.

Hiervoor worden diverse behandelingstechnieken gebruikt gericht op beweging, gewichtstransfer en positionering.

Er wordt getracht eventuele orthopedische problemen te vermijden.

Tot slot adviseert de therapeut ouders of jongeren bij de integratie van de verworven vaardigheden in het dagelijkse leven.

Meer informatie over Bobath kan u terugvinden via de website van de Belgische Bobath Vereniging.