Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘geneeswijze door bewegen’.

De kinesitherapeutische hulpverlening  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij  zich bevinden.

In deze praktijk is men gespecialiseerd in pediatrische kinesitherapie. Dit is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op het motorisch functioneren van baby’s, kinderen en jongeren.

Een kind leert spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen, ontwikkelen hun hersenen, zintuigen en motoriek. Elk kind dot dit op zijn eigen manier en tempo. Soms is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening van zintuigen, organen, zenuwstelstel of houding- en bewegingsapparaat.

Binnen Focus groepspraktijk biedt men volgende specialisaties binnen de pediatrische revalidatie:

  • Bobath therapie
  • Psychomotoriek
  • Vroegontwikkeling
  • Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskine
  • Houding- en groeiproblemen