Vroegontwikkeling

Elk kind ontwikkelt via een vast patroon. Daarin fungeert elke stap als bouwsteen voor de verdere ontwikkeling. Door diverse redenen kan de ontwikkeling anders of vertraagd verlopen.

Motorische stimulatie van baby’s en peuters is van belang bijĀ  een vertraagde motorische ontwikkeling, voorkeurshouding, hypotonie, prematuriteit, torticollis,… .