Psychomotoriek

Psychomotoriek is het samengaan van de geest (psyche) en de beweging (motoriek). Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals het fietsen, zwemmen, turnen,… Ook de fijnmotorische vaardigheden zijn van belang.

Psychomotorische therapie richt zich niet alleen op het behandelen van fijn -en/of grootmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst,… vallen hieronder.